+420 778 492 469 info@aquastavby.cz

Projekce inženýrských sítí

Náplní společnosti je vytvářet projektovou dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek, domovních čistíren odpadních vod, vsakovacích systémů, vodovodních řadů, kanalizačních stok včetně odkanalizování rozsáhlých urbanizovaných území od územního rozhodnutí až po realizační projekty včetně zajištění povolení stavby, kolaudace s dokumentací skutečného provedení stavby.

Reference

2015

Soukromý investor:

 • Prodloužení vodovodního řadu U Zámečku, k.ú. Darkovičky
 • Technická a dopravní infrastruktura U Rybníku, k.ú. Darkovičky – vodovod, kanalizace
 • Prodloužení vodovodního řadu, k.ú. Bobrovníky
 • Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu rodinných domů v Ostravě – Petřkovicích – provozovatel Ovak a.s.

Pro VAK HLUČÍN:

 • Vodovodní řad Jasénky – 1.etapa, k.ú. Hlučín
 • Vodovodní řad Jasénky – 2.etapa, k.ú. Hlučín
 • Hydrovrt na parcele č. 2985/3 (ul. U Vodárny), k.ú. Hlučín
 • Vodovodní řad, Hlučín č.p. 1668 Tyršova 5a

2016

Soukromý investor:

 • Inženýrské sítě pro výstavbu 7 RD Hošťálkovice – prodloužení vodovodu
 • Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě u Zámeckého parku Šilheřovice
 • Vodovodní řad pro RD, k.ú. Prostřední Suchá
 • Vodovodní řad pro rodinné domy, k.ú. Ludgeřovice – provozovatel SmVaK a.s.

Pro VAK HLUČÍN:

 • Odlehčovací stoka DN600 v k.ú. Hlučín
 • Přeložka kanalizace DN400, ul. Severní, k.ú. Hlučín
 • Kanalizace a vodovod ul. Na Spojce, k.ú. Bobrovníky
 • Kanalizace ul. Sokolská, k.ú. Bobrovníky
 • Tlaková kanalizace Rovniny

Novinky

3 leden 2017
Máme nový web

Dne 3.1.2017 jsme pro vás připravilii nové internetové stránky. lobortis nis.

Úvod / O nás / Projekční činnost / Realizace inženýrských sítí / Kontakt
© 2016 Aquastavby.cz - Projekce a realizace inženýrských sítí Ostrava. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webu